ผลิตภัณฑ์ เดเทอร์
เดเทอร์ หมายถึง เหตุผล D’etre มาจาก “ Raison  d'etre” มีความหมายว่า เหตุผล (คุณค่า) เหตุผลนี้มาจากชื่อของบริษัท ดาดา ในภาษาฝรั่งเศส หมายความว่า สร้างสรรค์ Create เพราะเราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เดเทอร์ ด้วยการผสมผสาน ส่วนผสมจากธรรมชาตินานาชนิดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จุดประสงค์ของแบรนด์เราคือเราจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผู้ใช้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม